Pewnie interesuje Was jak wygląda sesja coachingowa, czy trzeba się do niej jakoś specjalnie przygotować, czego się spodziewać.

Przedstawiam Wam 8 złotych zasad coachingu:

 1. Dobrze jest rozpocząć proces spotkań coachingowych od tzw. sesji zero, która ma na celu, mówiąc najprościej, poznanie się i odpowiedzenie sobie na pytania:
 • czy coach i jego sposób pracy odpowiada klientowi,
 • czy coaching w ogóle jest dla mnie,
 • jaki cel chce osiągnąć na koniec procesu coachingowego,
 • z jaką częstotliwością będziemy umawiać się na spotkania,
 • gdzie będą odbywały się sesje (coach i klient mogą nawet biegać razem po lesie, jeśli ma być to część procesu coachingowego),
 • jakie są zasady odwoływania i/lub przekładania spotkań,
 • jaki jest sposób płatności za sesje coachingowe.
 1. Zaufanie jest podstawą zarówno relacji prywatnych jak i biznesowych, dlatego niezmiernie ważne jest, aby klient czuł się komfortowo, miał pewność, że informacje które zostały przekazane podczas rozmów nie przedostaną się na zewnątrz. Dotyczy to również sesji dla par, podczas których obie osoby są chronione.
 1. Coach i klient tworzą relację partnerską, co oznacza, że w każdym momencie obie strony mogą otwarcie powiedzieć, że czują się z czymś niepewnie, wolą pracować innymi metodami, coś się dzieje za szybko, za wolno lub jest niezrozumiałe. W takiej sytuacji obie strony uzgadniają, jak można zmienić dotychczasowy sposób prowadzenia sesji, aby jak najskuteczniej przejść przez proces zmian i dojść do miejsca, które się wyznaczyło za swój cel.
 1. Z definicji, mierzalnym efektem coachingu jest osiągnięcie celu wyznaczonego przez klienta. Cel powinien być konkretny, jasno sprecyzowany, ulokowany w czasie i co najważniejsze powinien być dla klienta na tyle atrakcyjny, aby po jego zrealizowaniu klient miał poczucie pozytywnej zmiany, polepszenia jakości codziennego życia. Pamiętajmy także, że cel musi być ekologiczny, to znaczy taki, który przyniesie korzyści zarówno klientowi jak i parterowi/partnerce. W seks coachingu wpływamy nie tylko na siebie ale często także na drugą osobę.
 1. Głównym narzędziem pracy coacha są pytania ale także praca z wyobraźnią, z ciałem, z obrazem, z dźwiękiem. Ale uwaga… seks coaching nie oznacza, że podczas sesji mają się odbywać wspólne doświadczenia seksualne. Klient pracuje np. nad swoją postawą w relacji z partnerem/partnerka, nad swoją kobiecością/męskością, a odkryte możliwości sprawdza miedzy sesjami.
 1. Praca z klientem obejmuje następujące kroki:
 • ustalamy cel,
 • sprawdzamy jak obecnie wygląda sytuacja,
 • analizujemy nowe możliwości, opcje,
 • decydujemy, co zrobimy i kiedy.
 1. Coaching wiąże się ze zmianą, a zmiana często powoduje opór, zniechęcenie, spadek motywacji albo zbyt dużą dawkę motywacji. Czasem pojawiają się silne emocje. Jest to zupełnie naturalny etap coachingu.
 1. Coach wspiera klienta w przełamaniu jego obaw, przekonań, ugruntowuje w kliencie jego mocne strony ale NIE DORADZA co ma zrobić. Coach jest zawsze o krok za klientem, gdyż to klient wybiera, którą ścieżką chce podążać, aby osiągnąć swój cel.

 

Zapraszam do odkrycia coachingu razem ze mną 🙂

Napisz na adres zofia.szypowska@gmail.com lub odwiedź mnie na Facebook’u